เกี่ยวกับชุดดินจัดตั้ง
 
 ความหมายของชุดดินจัดตั้ง
 ชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
 
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
  การจำแนกดินในประเทศไทย
 
 ทำไมต้องมีการจำแนกดิน
 วิธีการจำแนกดิน
   
  อนุกรมวิธานดินในประเทศไทย
 
 
อันดับดิน
 
อันดับย่อย
   
กลุ่มดินใหญ่
     
กลุ่มดินย่อย
       
วงศ์ดิน
 
 สืบค้นอนุกรมวิธานดิน
     
  สมบัติชุดดิน
 
 สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 สมบัติของแต่ละชั้นดิน
   
  ระดับความเหมาะสม
 
 ทางการเกษตร
 ทางวิศวกรรม
   
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดดิน 
   
  สารสนเทศกลุ่มชุดดิน
(WebGIS)
   
   
:: ค้นหาสมบัติทั่วไปของชุดดิน
ค้นหาตามชื่อชุดดิน
ชื่อชุดดิน
ค้นหาตามผู้จำแนก
ผู้จำแนก
ค้นหาตามวัตถุต้นกำเนิด
วัตถุต้นกำเนิดดิน
ค้นหาตามสภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศ
 
 
 
 
::  โปรดเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง
ชื่อชุดดิน การไหลบ่าของน้ำผิวดิน
  รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง
การจำแนกดิน ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน
สถานที่พบ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)
รหัสระวางแผนที่ ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)
ชื่อระวางแผนที่ ชนิดของภูมิอากาศ
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)
ความสูงของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน อุณหภูมิเฉลี่ย ( ํC)
  สภาพภูมิประเทศ พืชพรรณปกคลุมดิน
  ความลาดชัน (%) อื่นๆ
  ภูมิลักษณะ ชื่อผู้จำแนก
  วัตถุต้นกำเนิดดิน วันที่ทำการสำรวจดิน
  การระบายน้ำ เลือกทั้งหมด
  การซาบซึมน้ำ