เกี่ยวกับชุดดินจัดตั้ง
 
 ความหมายของชุดดินจัดตั้ง
 ชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
 
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
  การจำแนกดินในประเทศไทย
 
 ทำไมต้องมีการจำแนกดิน
 วิธีการจำแนกดิน
   
  อนุกรมวิธานดินในประเทศไทย
 
 
อันดับดิน
 
อันดับย่อย
   
กลุ่มดินใหญ่
     
กลุ่มดินย่อย
       
วงศ์ดิน
 
 สืบค้นอนุกรมวิธานดิน
     
  สมบัติชุดดิน
 
 สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 สมบัติของแต่ละชั้นดิน
   
  ระดับความเหมาะสม
 
 ทางการเกษตร
 ทางวิศวกรรม
   
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดดิน 
   
  สารสนเทศกลุ่มชุดดิน
(WebGIS)
   
   
 
::  โปรดเลือกพืชที่ต้องการ
 
                   
  ข้าว   ข้าวบาร์เล่ย์   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   ข้าวโพดหวาน   ข้าวฟ่าง
  ข้าวไร่   ข้าวสาลี   งา   แตงโม   ถั่วเขียว
  ถั่วเขียวผิวดำ   ถั่วเขียวผิวมัน   ถั่วต่างๆ   ถั่วลิสง   ถั่วเหลือง
  ทานตะวัน   ปอกระเจา   ปอแก้ว   ฝ้าย   มันฝรั่ง
  มันสำปะหลัง   ยาสูบ   ละหุ่ง   สับปะรด   หม่อนไหม
  อ้อย   อ้อยโรงงาน   พืชไร่ ทั้งหมด
   
       

  สืบค้นระดับความเหมาะสมทางการเกษตร
ชื่อชุดดิน  
ระดับความเหมาะสม  
ภูมิภาค