สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chachoengsao(Cc)      ฉะเชิงเทรา
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
33794.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-22  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
22.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.70  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.10  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
553.80  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.10  
ไนโตรเจน (%)  
.10  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
4.73  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
18.90  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
1.42  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
8.00  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
33.05  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
12.94  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
45.99  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
23.48  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
36.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
72.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
5450.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล