สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chachoengsao(Cc)      ฉะเชิงเทรา
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
33799.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
165-265  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
165.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
265.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.50  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
6.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
1.20  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
88.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
670.80  
คาร์บอนในดิน (%)  
2.47  
ไนโตรเจน (%)  
.08  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
18.19  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
28.37  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
1.72  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
20.00  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
68.28  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
8.74  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
77.02  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
19.11  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
52.80  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
89.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
22880.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล