สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chachoengsao(Cc)      ฉะเชิงเทรา
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
33795.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
22-42  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
22.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
42.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.60  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.90  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
561.60  
คาร์บอนในดิน (%)  
.33  
ไนโตรเจน (%)  
.08  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
4.36  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
18.70  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
1.44  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
4.00  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
28.50  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
12.77  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
41.27  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
19.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
27.80  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
69.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
5630.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล