สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Ranot(Ran)      ระโนด
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
DN-7299  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-15  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
15.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.80  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.50  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
26.80  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
124.80  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.77  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
2.10  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
6.90  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.60  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
9.90  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
12.00  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
21.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
16.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
34.80  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
59.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
45.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
279.30