ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Dystraquerts  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 10 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินอยุธยา (Ay)
ชุดดินบางเขน (Bn)
ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว (Bp)
ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc)
ชุดดินมหาโพธิ์ (Ma)
ชุดดินองครักษ์ (Ok)
ชุดดินรังสิต (Rs)
ชุดดินเสนา (Se)
ชุดดินธัญบุรี (Tan)
ชุดดินท่าขวาง (Tq)
 
หน้าที่   [1]