รายละเอียดอนุกรมวิธานดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bang Nam Prieo ( Bp ) บางน้ำเปรี้ยว
ชุดดิน บางน้ำเปรี้ยว ( Bp )
   
อันดับดิน  
อันดับย่อย  
aquerts
กลุ่มดินใหญ่  
กลุ่มดินย่อย  
วงศ์ดิน  
Very-fine,Mixed,Isohyperthermic
ความจุไอออนบวก  
Active(0.42)
ปฏิกิริยาดิน  
ไม่มีข้อมูล
ชั้นวินิจฉัยดินบน  
Ochric
ชั้นวินิจฉัยดินล่าง  
Cambic