ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินย่อย Ultic  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 8 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินลี้ (Li)
ชุดดินมวกเหล็ก (Ml)
ชุดดินนครสวรรค์ (Ns)
ชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe)
ชุดดินไทรงาม (Sg)
ชุดดินท่าลี่ (Tl)
ชุดดินธาตุพนม (Tp)
ชุดดินตะพานหิน (Tph)
 
หน้าที่   [1]