ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Plinthaquults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 8 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินแกลง (Kl)
ชุดดินคลองขุด (Kut)
ชุดดินน้ำกระจาย (Ni)
ชุดดินพะยอมงาม (Pym)
ชุดดินสะท้อน (Stn)
ชุดดินสตูล (Stu)
ชุดดินวิสัย (Vi)
ชุดดินย่านตาขาว (Yk)
 
หน้าที่   [1]