ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Paleustults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 12 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ชุดดินบ้านจ้อง (Bg)
ชุดดินจักราช (Ckr)
ชุดดินห้วยแถลง (Ht)
ชุดดินเขมราฐ (Kmr)
ชุดดินหล่มเก่า (Lk)
ชุดดินแม่ริม (Mr)
ชุดดินโป่งตอง (Po)
ชุดดินโพนพิสัย (Pp)
ชุดดินสูงเนิน (Sn)
ชุดดินสันป่าตอง (Sp)
 
หน้าที่   [1]  2