ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Paleustalfs  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 6 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินน้ำเลน (Nal)
ชุดดินน้ำดุก (Nd)
ชุดดินพะเยา (Pao)
ชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe)
ชุดดินสระแก้ว (Ska)
ชุดดินวังไฮ (Wi)
 
หน้าที่   [1]