ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Palehumults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 4 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินดอยปุย (Dp)
ชุดดินลำภูรา (Ll)
ชุดดินปากจั่น (Pac)
ชุดดินรือเสาะ (Ro)
 
หน้าที่   [1]