ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับดิน Oxisols  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 7 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินอ่าวลึก (Ak)
ชุดดินบ่อไทย (Bo)
ชุดดินเชียงของ (Cg)
ชุดดินโชคชัย (Ci)
ชุดดินเลย (Lo)
ชุดดินปากช่อง (Pc)
ชุดดินท่าใหม่ (Ti)
 
หน้าที่   [1]