ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับย่อย Humults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 8 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินดอยปุย (Dp)
ชุดดินคลองซาก (Kc)
ชุดดินคลองเต็ง (Klt)
ชุดดินลำแก่น (Lam)
ชุดดินลำภูรา (Ll)
ชุดดินนาทอน (Ntn)
ชุดดินปากจั่น (Pac)
ชุดดินรือเสาะ (Ro)
 
หน้าที่   [1]