ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Haplohumults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 3 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินคลองเต็ง (Klt)
ชุดดินลำแก่น (Lam)
ชุดดินนาทอน (Ntn)
 
หน้าที่   [1]