ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Epiaquerts  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 3 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินบ้านหมี่ (Bm)
ชุดดินบ้านโภชน์ (Bpo)
ชุดดินบุรีรัมย์ (Br)
 
หน้าที่   [1]