สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 60 ชุดดิน
Knk | Koi | Lam | Lan | Mak | Mik | Mk | Nat | Nb | Nok | Ns | On | Pad | Png | Pon | Ps | Pto | Py | Re | Rg | Ro | Ry | Sak | Sat | Sd | Sg | Sh | So | Stn | Td | Tg | Tkn | Tm | Tu | Ty | Ub | Vi | Wb | Ya | Yl | Yt | Bb | Bbg | Bc | Bh | Bo | Bpi | Ch | Cpg | Cu | Dk | Ds | Dt | Fd | Hc | Hh | Ho | Ht | Kc | Kh |

ชื่อชุดดิน  :

  บ้านไผ่   Ban Phai(Bpi)

กลุ่มชุดดิน :
  41
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
2/2541
การจำแนกดิน  
Loamy, siliceous, active, isohyperthermic Arenic Haplustalfs.
สถานที่พบ  
วัดโคกสามัคคี ถนนหลวงหมายเลข 205 กิโลเมตรที่ 324+700 บ้านหนองกระโดน ตำบลสระพระ กิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
รหัสระวางแผนที่  
5339 I
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Nong Boa Khok
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
74040
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
250
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1069.73
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
cassava, sugar cane, upland riceมันสำปะหลัง, อ้อย, ข้าวไร่
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
18   มิถุนายน   2541