แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การฝึกอบรมนานาชาติเรื่อง Diversified Farming Practices Using Participatory Approach for Food Security and Safety

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (สพร.) ในการจัดหลักสูตรการอบรมนานาชาติเรื่อง Diversified Farming Practices Using Participatory Approach for Food Security and Safety ในระหว่างวันที่ 3-22 พฤษภาคม 2523 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจากหลายประเทศในทวีปเอเชีย อาฟริกา และอเมริกาใต้ ได้แก่ เปรู จอร์แดน อียิปต์ ซูดาน เคนยา บุกีนาฟาโซ บอสวานา ภูฏาน อินโดนีเซีย จีน มองโกเลีย ปากีสถาน บังคลาเทศ พม่า ฟิลิบปินส์ และลาว จำนวน 19 คน โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง ศวพก.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  4 พฤษภาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.