ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ Vertisols  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 29 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

ชุดดินอยุธยา (Ay)
ชุดดินบางกอก (Bk)
ชุดดินบางเลน (Bl)
ชุดดินบ้านหมี่ (Bm)
ชุดดินบางเขน (Bn)
ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว (Bp)
ชุดดินบ้านโภชน์ (Bpo)
ชุดดินบุรีรัมย์ (Br)
ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc)
ชุดดินชัยบาดาล (Cd)
 
หน้าที่   [1]  2  3