ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับย่อย Ustults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 28 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

ชุดดินบรบือ (Bb)
ชุดดินบ้านจ้อง (Bg)
ชุดดินเชียงแสน (Ce)
ชุดดินเชียงคาน (Ch)
ชุดดินจักราช (Ckr)
ชุดดินชุมพวง (Cpg)
ชุดดินดอนไร่ (Dr)
ชุดดินด่านซ้าย (Ds)
ชุดดินห้างฉัตร (Hc)
ชุดดินห้วยแถลง (Ht)
 
หน้าที่   [1]  2  3