ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับย่อย Ustalfs  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 33 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

ชุดดินบ้านไผ่ (Bpi)
ชุดดินจตุรัส (Ct)
ชุดดินดงยางเอน (Don)
ชุดดินหุบกระพง (Hg)
ชุดดินกำบง (Kg)
ชุดดินกำแพงเพชร (Kp)
ชุดดินกำแพงแสน (Ks)
ชุดดินลี้ (Li)
ชุดดินลำสนธิ (Ls)
ชุดดินมหาสารคาม (Mk)
 
หน้าที่   [1]  2  3  4