ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับดิน Ultisols  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 98 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า

ชุดดินบางนารา (Ba)
ชุดดินบรบือ (Bb)
ชุดดินบ้านจ้อง (Bg)
ชุดดินบุณฑริก (Bt)
ชุดดินสายบุรี (Bu)
ชุดดินเชียงแสน (Ce)
ชุดดินเชียงคาน (Ch)
ชุดดินฉลอง (Chl)
ชุดดินจักราช (Ckr)
ชุดดินชุมพร (Cp)
 
หน้าที่   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10