ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับย่อย Udults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 37 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

ชุดดินสายบุรี (Bu)
ชุดดินฉลอง (Chl)
ชุดดินชุมพร (Cp)
ชุดดินฝั่งแดง (Fd)
ชุดดินห้วยโป่ง (Hp)
ชุดดินหาดใหญ่ (Hy)
ชุดดินกันตัง (Kat)
ชุดดินกระบี่ (Kbi)
ชุดดินคอหงษ์ (Kh)
ชุดดินควนกาหลง (Kkl)
 
หน้าที่   [1]  2  3  4