ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินย่อย Typic  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 100 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า

ชุดดินบางนารา (Ba)
ชุดดินบาเจาะ (Bc)
ชุดดินบ้านทอน (Bh)
ชุดดินบ่อไทย (Bo)
ชุดดินบางประกง (Bpg)
ชุดดินบางแพ (Bph)
ชุดดินชะอำ (Ca)
ชุดดินชลบุรี (Cb)
ชุดดินเชียงแสน (Ce)
ชุดดินเชียงของ (Cg)
 
หน้าที่   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10