ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินย่อย Typic (Plinthic)  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 1 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินพาน (Ph)
 
หน้าที่   [1]