ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินย่อย Typic (Aquic)  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 5 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินกันตัง (Kat)
ชุดดินหล่มเก่า (Lk)
ชุดดินนาท่าม (Ntm)
ชุดดินปากคม (Pkm)
ชุดดินวังตง (Wat)
 
หน้าที่   [1]