ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Sulfaquents  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 3 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินบางประกง (Bpg)
ชุดดินเชียรใหญ่ (Cyi)
ชุดดินตะกั่วทุ่ง (Tkt)
 
หน้าที่   [1]