ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับย่อย Psamments  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 11 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ชุดดินบ้านบึง (Bbg)
ชุดดินบาเจาะ (Bc)
ชุดดินจันทึก (Cu)
ชุดดินด่านขุนทด (Dk)
ชุดดินดงตะเคียน (Dt)
ชุดดินหัวหิน (Hh)
ชุดดินหลังสวน (Lan)
ชุดดินไม้ขาว (Mik)
ชุดดินพัทยา (Py)
ชุดดินระยอง (Ry)
 
หน้าที่   [1]  2