ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Plinthudults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 6 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินกันตัง (Kat)
ชุดดินเขาขาด (Kkt)
ชุดดินนาท่าม (Ntm)
ชุดดินปากคม (Pkm)
ชุดดินท่าฉาง (Tac)
ชุดดินวังตง (Wat)
 
หน้าที่   [1]