ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Paleudults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 8 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินชุมพร (Cp)
ชุดดินหาดใหญ่ (Hy)
ชุดดินละหาน (Lh)
ชุดดินปะดังเบซาร์ (Pad)
ชุดดินสงขลา (Sng)
ชุดดินสวี (Sw)
ชุดดินทุ่งหว้า (Tg)
ชุดดินยี่งอ (Yg)
 
หน้าที่   [1]