ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Paleaquults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 11 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ชุดดินบางนารา (Ba)
ชุดดินบุณฑริก (Bt)
ชุดดินหินกอง (Hk)
ชุดดินนครพนม (Nn)
ชุดดินพะวง (Paw)
ชุดดินสุไหงปาดี (Pi)
ชุดดินเพ็ญ (Pn)
ชุดดินปากท่อ (Pth)
ชุดดินพัทลุง (Ptl)
ชุดดินเรณู (Rn)
 
หน้าที่   [1]  2