ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับย่อย Orthents  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 2 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินห้วยยอด (Ho)
ชุดดินระนอง (Rg)
 
หน้าที่   [1]