ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินย่อย Kanhaplic  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 3 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินลาดหญ้า (Ly)
ชุดดินภูสนา (Ps)
ชุดดินท่ายาง (Ty)
 
หน้าที่   [1]