ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Kandiustults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 10 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินเชียงแสน (Ce)
ชุดดินเชียงคาน (Ch)
ชุดดินชุมพวง (Cpg)
ชุดดินดอนไร่ (Dr)
ชุดดินด่านซ้าย (Ds)
ชุดดินห้างฉัตร (Hc)
ชุดดินโคราช (Kt)
ชุดดินแม่แตง (Mt)
ชุดดินหนองมด (Nm)
ชุดดินวาริน (Wn)
 
หน้าที่   [1]