ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Kandiustox  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 4 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินเชียงของ (Cg)
ชุดดินโชคชัย (Ci)
ชุดดินเลย (Lo)
ชุดดินปากช่อง (Pc)
 
หน้าที่   [1]