ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Kandiudults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 22 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

ชุดดินสายบุรี (Bu)
ชุดดินฉลอง (Chl)
ชุดดินฝั่งแดง (Fd)
ชุดดินห้วยโป่ง (Hp)
ชุดดินกระบี่ (Kbi)
ชุดดินคอหงษ์ (Kh)
ชุดดินควนกาหลง (Kkl)
ชุดดินคลองถม (Km)
ชุดดินคลองนกระทุง (Knk)
ชุดดินโคกกลอย (Koi)
 
หน้าที่   [1]  2  3