ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับดิน Inceptisols  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 22 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

ชุดดินบางมูลนาค (Ban)
ชุดดินบึงชะนัง (Bng)
ชุดดินชะอำ (Ca)
ชุดดินชุมแสง (Cs)
ชุดดินไชยา (Cya)
ชุดดินดอนเจดีย์ (Dc)
ชุดดินดอนเมือง (Dm)
ชุดดินเกาะใหญ่ (Koy)
ชุดดินหล่มสัก (La)
ชุดดินมะขาม (Mak)
 
หน้าที่   [1]  2  3