ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับดิน Histosols  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 2 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินกาบแดง (Kd)
ชุดดินนราธิวาส (Nw)
 
หน้าที่   [1]