ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Haplustults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 6 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินบรบือ (Bb)
ชุดดินลาดหญ้า (Ly)
ชุดดินโพนงาม (Png)
ชุดดินภูสนา (Ps)
ชุดดินสกล (Sk)
ชุดดินท่ายาง (Ty)
 
หน้าที่   [1]