ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Haplustolls  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 4 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินดงลาน (Dl)
ชุดดินลำนารายณ์ (Ln)
ชุดดินสบปราบ (So)
ชุดดินตาคลี (Tk)
 
หน้าที่   [1]