ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Haplusterts  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 4 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินชัยบาดาล (Cd)
ชุดดินลพบุรี (Lb)
ชุดดินสมอทอด (Sat)
ชุดดินวังชมพู (Wc)
 
หน้าที่   [1]