ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Haplorthods  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 2 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินบ้านทอน (Bh)
ชุดดินท่าอุเทน (Tu)
 
หน้าที่   [1]