ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Eutrudepts  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 2 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินบึงชะนัง (Bng)
ชุดดินมะขาม (Mak)
 
หน้าที่   [1]