ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับดิน Entisols  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 23 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

ชุดดินบ้านบึง (Bbg)
ชุดดินบาเจาะ (Bc)
ชุดดินบางประกง (Bpg)
ชุดดินเชียงใหม่ (Cm)
ชุดดินจันทึก (Cu)
ชุดดินเชียรใหญ่ (Cyi)
ชุดดินด่านขุนทด (Dk)
ชุดดินดงตะเคียน (Dt)
ชุดดินหัวหิน (Hh)
ชุดดินห้วยยอด (Ho)
 
หน้าที่   [1]  2  3