ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Endoaquerts  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 11 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ชุดดินบางกอก (Bk)
ชุดดินบางเลน (Bl)
ชุดดินช่องแค (Ck)
ชุดดินโคกกระเทียม (Kk)
ชุดดินพิมาย (Pm)
ชุดดินราชบุรี (Rb)
ชุดดินสระบุรี (Sb)
ชุดดินสิงห์บุรี (Sin)
ชุดดินศรีสงคราม (Ss)
ชุดดินท่าเรือ (Tr)
 
หน้าที่   [1]  2