ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Endoaquepts  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 16 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ชุดดินบางมูลนาค (Ban)
ชุดดินชุมแสง (Cs)
ชุดดินไชยา (Cya)
ชุดดินดอนเมือง (Dm)
ชุดดินเกาะใหญ่ (Koy)
ชุดดินหล่มสัก (La)
ชุดดินมูโน๊ะ (Mu)
ชุดดินปัตตานี (Pti)
ชุดดินพานทอง (Ptg)
ชุดดินระแงะ (Ra)
 
หน้าที่   [1]  2