ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินใหญ่ Endoaqualfs  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 15 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ชุดดินชลบุรี (Cb)
ชุดดินเดิมบาง (Db)
ชุดดินหางดง (Hd)
ชุดดินเขาย้อย (Kyo)
ชุดดินละงู (Lgu)
ชุดดินลำปาง (Lp)
ชุดดินมโนรมย์ (Mn)
ชุดดินแม่สาย (Ms)
ชุดดินแม่ทะ (Mta)
ชุดดินน่าน (Na)
 
หน้าที่   [1]  2