ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับย่อย Aquults  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 25 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

ชุดดินบางนารา (Ba)
ชุดดินบุณฑริก (Bt)
ชุดดินเชียงราย (Cr)
ชุดดินสุไหงโกลก (Gk)
ชุดดินหินกอง (Hk)
ชุดดินแกลง (Kl)
ชุดดินโคกเคียน (Ko)
ชุดดินคลองขุด (Kut)
ชุดดินน้ำกระจาย (Ni)
ชุดดินนครพนม (Nn)
 
หน้าที่   [1]  2  3