ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับย่อย Aquents  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 6 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินบางประกง (Bpg)
ชุดดินเชียรใหญ่ (Cyi)
ชุดดินทรายขาว (Sak)
ชุดดินท่าจีน (Tc)
ชุดดินตะกั่วทุ่ง (Tkt)
ชุดดินวัลเปรียง (Wp)
 
หน้าที่   [1]